FUNDAMENTY

Prace pokazane na zdjęciach to 8 i 9 października 2014 r.