PROCEDURA ZGŁOSZENIA BUDYNKU 35M2

29 września 2018

Jak już wiecie zrezygnowaliśmy z planów rozbudowy domu o kolejne 80m2. Stwierdziliśmy że jest nam to ostatecznie do niczego nie potrzebne i zajęliśmy się nowym tematem jakim jest budowa małego budynku gospodarczego.Budynek o wymiarach 7 na 5m mamy zamiar postawić w 100% sami, jak to wyjdzie okaże się w niedługim czasie. 

A teraz odrobina o tym jak wygląda sprawa ze zgłoszeniem takiego budynku.

Zgłoszenie obejmuje opisane w procedurach budowlanych wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Zatem na swojej działce możemy mieć aż cztery takie budynki. Zgłoszenie wymagane jest jedynie gdy budujemy, przy remoncie lub przebudowie już możemy działać bez pozwolenia.

Samo zgłoszenie budowy takiego budynku odbywa się w starostwie.

Dokumenty których potrzebujemy do zgłoszenia to

-zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego, garażu, wiaty, przydomowego ganku bądź oranżerii (ogrodu zimowego) oraz wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35m2

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik b-3)

-informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik b-4)

-szkic sytuacyjny działki z zaznaczonym obiektem,

-opis planowanych robót budowlanych wraz ze szkicami i rysunkami,

-pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,


Podstawą prawną do tych działań jest: art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.

Załączniki  określa art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane

Zgłoszenie budowy zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Tryb odwoławczy: w przypadku zgłoszenia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych stronie służy odwołanie do Wojewody za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jak wyglądały nasze dokumenty?

Sam  opis planowanych robót budowlanych to tak naprawdę kilka zdań o tym jak ma wyglądać nasza realizacja. Ja napisałam to mniej więcej w ten sposób:

„Opis planowanych robót budowlanych. Załącznik do zgłoszenia o budowy wolno stojącego budynku o powierzchni zabudowy do 35 m².

Budynek gospodarczy o wymiarach 7 na 5 m budowany w technologii szkieletowej.  Położony na działce numer XX w miejscowości XX. Oddalony od sąsiadującej działki XX o X m. Oddalony od ulicy znajdującej się na działce XX o Xm  ( oddalenie od istniejącego ogrodzenia działki o X m ) Budynek parterowy z dachem jednospadowym” 

Szkic sytuacyjny działki wraz z naniesionym budynkiem to wykonana na szybko wizualizacja w najprostszym dostępnym ogólnie programie jakim jest Kazaplan. Umiejscowienie budynku na działce zaznaczyłam na starej mapie jaką posiadałam jeszcze sprzed rozpoczęcia pudowy domu. 


Inne tematy związane z budową budynku gospodarczego: 

9 komentarzy

 1. Korzystacie ze strony Zbuduj sam dom, czy to Wasz autorski projekt ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. my budujemy garaż wg. swojego projektu :) a nie dom :) - ale stronę zbudujsamdom znamy doskonale :)

   Usuń
 2. A nie 2 obiekty na każde 500 m2 ?

  OdpowiedzUsuń
 3. A co po zakończeniu budowy? Czy trzeba gdzieś to zgłosić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie trzeba nic zgłaszać, bo robi się to przed przystąpieniem do budowy.

   Usuń
 4. Jak może być minimalna odległość od granicy takiego budynku gospodarczego, do 3m wysokości?

  OdpowiedzUsuń
 5. Czy taki domek 35m2 wg przepisów może posiadać taras ?

  OdpowiedzUsuń